Ergoterapi (iş uğraşı) Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.ERGOTERAPİ (İŞ UĞRAŞI) ÜNİTESİ

         


Hastanemizde Ergoterapi (İş Uğraşı Tedavisi) bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmış olan fizyoterapistler görev yapmaktadır. Bu birimde; aktiviteler yolu ile kişinin iyi olma durumu ve yaşam kalitesi artırılır. Kişi için uygun olan aktivitelere özel değerlendirmeler ve görüşmelerle karar verilir. Kişilerin, yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik yapıları, motor, bilişsel, psikolojik durumları ve kendi tercihleri dikkate alınarak seçilen günlük yaşam ve boş zaman aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırıcı eğitimler verilir. Kişilerin aktiviteler yolu ile fonksiyonel kapasiteleri geliştirilmeye çalışılır. Anlamlı (kişinin durumuna, isteğine ve rollerine uygun, tedavi yerine geçilebilen) aktivitelerde performansı artırmak için kişinin fiziksel, bilişsel, psikososyal yeterliliklerini artırarak, yardımcı araçlarla aktiviteyi kolaylaştırarak ve çevreyi modifiye ederek ergoterapi çalışmaları yapılır. Fizyoterapide uygulanan çeşitli tedaviler (nörofizyolojik yaklaşımlar, egzersizler), amaçlı-aktivitelerle tamamlanır.

 Yetişkin hastalarımızın yattığı merkez hastanemizde 2 uzman fizyoterapist, çocuk hastalarımızın yattığı gazi ek binada 1 uzman fizyoterapist görev yapmaktadır.Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları