Fatura

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır. 

FATURA

 1. Hastanemizde ayaktan tedavi olan hastalarımızın hastanemizin HBYS üzerinden malzeme ve işlem kontrolleri yapılarak SUT çerçevesinde değerlendirilip MEDULA’ya bildirim yapmak.

 2. Hastanemizde yatarak tedavi olan hastaların taburcu işlemleri tamamlandıktan sonra hasta dosyaları, yapılan ameliyatları / işlemleri, malzemeleri HBYS sistemi üzerinden “Hizmet kayıt” ,”Fatura kayıt “işlemleri yapılarak MEDULA’ya bildirim yapmak.

 3. Hizmet kayıt ve fatura kayıt esnasında sistemden hata olarak dönen faturaları günlük manuel olarak sistemde düzeltmek.

 4. MEDULA sisteminden gönderim yapılamayan yurt dışı sigortalı hastalar ay sonlarında başvurdukları illere göre ayırarak manuel olarak faturalayıp saymanlığa bildirip bulundukları müdürlüklere posta ile göndermek.

 5. Tutuklu ve hükümlü ya da yabancı uyruklu hastaların tedavi masraflarını manuel fatura ederek HYS ‘ne kayıt edip Mal Müdürlüklerine teslim etmek.

 6. İş kazası ve adli vakaları MEDULA’ya bildirerek SGK ‘ya teslim etmek.

 7. SGK ile anlaşması olmayan resmi kurumlara ait (bankalar, TBMM, TOBB vb.) faturaları manuel düzenleyerek kurumlarına göndermek.

 8. Anlaşma kapsamındaki konsültasyon hastalarının tedavi masraflarını manuel faturalandırılıp ilgili hastaneye göndermek.

 9. Suriyeli vatandaşlarımıza ait evraklar ve faturaları ilgili ilin AFAD merkezlerine göndermek.

 10. İkili anlaşma kapsamında ülkemize başvuran hastaların tedavi bilgileri ve masrafları ilgili kurumdan ödenek talep edip HYS sisteminden ödeme emri belgesi oluşturarak Mal müdürlüklerine teslim etmek.

 11. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların faturalarını manuel düzenlenip icmal ile saymanlığa bildirim yapmak.

 12. Hastanemizde çalışma grubuna ait olan hasta faturalarını ilgili şirkete göndermek.

 13. Her ayın bitiminden sonraki ilk iş gününde HBYS ‘nde ve MEDULA da dönem sonlandırma işlemi yaparak tutarları kontrol etmek.

 14. Yukarıda belirttiğimiz kurumların üst yazılarını ve postaları hazırlayarak dönemi kapatmak.

 

 

Okan KARDEŞ

0312 310 32 30 (1182 Dahili)

 

Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları