Sosyal Hizmet Birimi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.TIBBİ SOSYAL HİZMET:

         Hastanede tedavi olan hastaların tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresiyle ilişkilerinin düzenlenmesi, taburculuk sonrası bilgilendirilmeleri hizmetlerinin bütünüdür

SOSYAL SERVİSİN GÖREVLERİ

Hasta, Hastanemize kendisi, yakınları veya diğer hastanelerdeki meslek elemanlarının Havale etmeleri sonucunda gelmektedir.

Hastane veya hastanın yatışı hakkında bilgi almak isteyen kişilere bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verir.

Rehabilitasyon hizmeti alması uygun görülen hastalar yatak sırasına alınır, hasta ve/veya ailesi ile görüşme yapılır.

Hastalar telefonla yatış için çağrılır. Daha önce görüşülen hasta poliklinikte görülür, uygunsa yatırılır.

Yatış süreci içinde karşılaşılan psiko-sosyal ve ekonomik problemler için hasta ile kişisel çalışma yapılır.

İlgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilir. Gelen ayni ve nakdi yardımları ihtiyacı olan birimlere yönlendirir.

Hastane konseylerine katılır, diğer ekip elemanlarıyla bilgi alışverişinde bulunur.

Taburculuk sonrası hasta ve ailesi yararlanabilecekleri diğer kurumlara yönlendirilir.

Tekrar yatışı gereken hastaların sosyal servisle iletişimi sürmektedir

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAĞLI UZMANLARIN ÇALIŞTIKLARI KLİNİKLER

Semra ÇALIKOĞLU           : A Kliniği

Sevgi SOYKÖK                  : B ve E Klinikleri

Buket BORAN                    : C Kliniği-Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu

Meliha ÇALIŞIR                 : D Kliniği

İbrahim ERKANTELEFON NUMARASI: 0312 310 32 30 (1160/1170 Dahili) 
                                       aftrh.bilgi@saglik.gov.tr 
 

Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları