Personel

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Mesai saatleri içerisinde Hastanemiz ÇKYS-İKYS menüsünden gerekli takipleri yapmak suretiyle, hastanemize ataması yapılan veya ayrılacak olan personelin tespitini yaparak gerekli işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamak.

Hastane personelinin terfii, sicil, izin, rapor ve özlük hakkı işlemlerini yerine getirmek.

Genel Sekreterlik Makamınca ÇKYS-İKYS menüsü Bilgi Toplama Formu’nda hastane çalışan personeliyle ilgili güncel tutulmasını istediği bilgilerin zamanında güncellenerek gerekli olan veri gönderimini sağlamak.

Söz konusu işlemlerin yanı sıra hastanemize gelen ve giden evrakların cevaplanmasında koordinasyonu oluşturmak.

Personel Servisi çalışanlarının yaptığı işleri takip ederek yapılması gereken işlerin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması sağlamak.

Hastanemizce oluşturulan Döner Sermaye Komisyonu, Etik Kurul ve İnceleme Heyeti Komisyonlarının sekretaryasını yapmak ve hastanemiz yöneticilerinin, servisimizden istediği iş ve işlemlerin servis çalışanlarımızca zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlamak.


 

 İzzet NURTEN

Tel :3103230-1145

Mehmet ILGAZ

Tel :3103230-1146


Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları