Tahakkuk

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.İhale yada Doğrudan temin yolu ile alımı yapılan mal yada hizmet alımlarının ödeme belgelerini hazırlar.

Her ay kontrol komisyonlarının ödeme belgelerini hazırlar ve kontrol komisyonlarının incelemesine sunar. Kontrol komisyonlarının incelemesinden sorunsuz geçen dosyaları muayene komisyonuna hazırlar ve sunar.

Hastanemiz adına kesilen Elektrik, Su, Telefon, İnternet ve Bakım işlerine ait faturaların ödeme belgelerini hazırlar.

İşçi çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında işçi dosyalarını düzenler.

Protokol hastanelerinden gelen fatura ödemelerini hazırlar.

Hukuk ve Yargı konulu evrakların cevaplanması ve iş mahkemelerinin takibini yapar.

 

 

Adem KANDEMİR

Tel :3103230-1137

Hıdır ÜSTÜNER

Tel :3103230-1148


e posta

aftrh.tahakkuk@saglik.gov.tr

 

 

   GİDER TAHAKKUK HUKUK BİRİMİ                                   
-Gülbahar YİĞİT -Kadriye KABASAKAL
-Muzaffer ALINTAŞ -Mehmet DEMİREL

Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları