Robotik Rehabilitasyon Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır. 

ROBOTİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

 

Ünite Sorumlusu:

Doç. Dr. Sibel Demir ÖZBUDAK 

Ünitede Çalışan Hekimler: 

Doç. Dr. Sibel Demir ÖZBUDAK

Doç. Dr. Hakan TUNÇ

Doç. Dr. Aydan KURTARAN

Doç. Dr. Kurtuluş KÖKLÜ


Ünitede Çalışan Fizik tedavi Teknikeri:

Cihat Eren ÖZTÜRK

 

         Robotik rehabilitasyon Hocoma cihazı ile hastanemizde 2010 yılından beri hizmet vermektedir.

         Hastanemizin robotik yürüme cihazı inme, omurilik yaralanması ve travmatik beyin hasarı olan hastalar ile multipl skleroz, parkinson gibi nörolojik hastalıklar veya ortopedik hastalıklardan dolayı yürüme yeteneğinin kaybolduğu durumlarda bu yeteneğin tekrar kazanılması veya geliştirilmesi için kullanılır. Robotik yürüme sistemi koşu bandı, işletim ünitesi, hasta ekranı, lokobasis, vücut ağırlığı destek sistemi ve rampa bölümlerinden oluşmaktadır.

          Hasta gövde destekli bir askı sistemi ile ayakta dik duracak şekilde yürüme bandı üzerinde askıya alınır. Yürümeye hastanın ve cihazın hangi oranda katkı vereceği belirlenerek hastanın vücut ağırlığının belirli bir kısmı desteklenir. Cihazın robot parçaları hastanın her iki kalça ve diz eklemleri seviyesinde belirlenen yerlerde bantlarda monte edilir. Robot kısmında bulunan sensörler bacakları normal yürüme şeklinde hareket ettirirken alıcı sistem ile vücudun bu hareketlere verdiği cevabı değerlendirerek cihaz bilgisayarında elde edilen grafikler ile hastanın yürümenin hangi aşamasında sorun yaşadığı belirlenir.

         Lokomat tedavisi bacaklarında bir miktar fonksiyonu olan hastaların yürüme fonksiyonlarında belirgin iyileşme sağlarken,  tam kesisi olan ve bacaklarında herhangi bir hareketi olmayan omurilik felçli hastalarda fonksiyonel iyileşme sağlamamakta ancak spastisiteyi azaltmak, metabolizmayı hızlandırmak, dolaşım ve solumun sistemini düzenlemek gibi genel olumlu etkileri olmaktadır.

         Sistem yardımı ile hastaların bilgisayar ekranından yürüdüğünü görmesi ve ekranda gösterilen belirli objeleri yakalamak için kalça hareketleri ile yönünü değiştirmeye çalışması hem görsel hafızasını geliştirmekte hem de motivasyonunu artırmaktadır.  Robot yardımı ile normal yürüme siklusunda bacakların hareket etmesi bacaklardan sensöryel algı ile beyne gönderilen sinyaller beyinde plastisite denen adaptasyon yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Bu sayede beyin hasarı ve omurilik felçli hastalarda yürüme restorasyonu yeniden yapılabilmektedir.

         Hastanemizde bu amaçla daha çok inme, beyin hasarı, omurilik yaralanmalı ve multipl skleroz hastaları robotik rehabilitasyon ünitesinde programa alınmaktalar.

ROBOTİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİNE NASIL BAŞVURULABİLİR?

         Hastanemiz polikliniklerine başvuran veya yatarak rehabilitasyon programına alınan hastalar Ünitede sorumlu doktorlar tarafından muayene edilip, klinik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra uygun görülen hastalar robotik rehabilitasyon programı belirlenerek üniteye yönlendirilirler.  Robotik rehabilitasyon ünitesinde hastalar haftada 2-3 gün, hastanın toleransına göre 25-30 dakika ve 10-15 seans yürüme programına alınırlar.

 


Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları