Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.KARDIYOPULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

 

Ünite sorumlusu:

Doç. Dr. Füsun KÖSEOĞLU

Ünitede Çalışan Hekimler:

Doç. Dr. Sibel ÜNSAL DELİALİOĞLU

Doç. Dr. Ebru ALEMDAROĞLU

Uzm. Dr. Didem ÖZCAN

Uzm. Dr. Neslihan Bilge METLİ

Uzm. Dr. Fevziye ÜNSAL-MALAS

Uzm. Dr. Emine Esra BİLİR

Uzm. Dr. Emin Kürşad UYGUNOL

Uzm. Dr. Refiye ÖNAL


Ünitede Çalışan  Hemşire:

İlkay AKKÖY

 

Doç. Dr. Asuman DOĞAN

Doç. Dr. Ebru ALEMDAROĞLU

Uzm. Dr. Didem ÖZCAN

Uzm. Dr. Neslihan Bilge METLİ

Uzm. Dr. Fevziye ÜNSAL-MALAS

Uzm. Dr. Hülya ŞİRZAİ

Rehabilitasyon hemşiresi:

İlkay AKKÖY

Ünitemiz 1999 yılında Doç. Dr. Füsun Köseoğlu tarafından kurulmuştur. Şu anda dokuz FTR uzman hekimi ve bir rehabilitasyon hemşiresi çekirdek kadroyu oluşturmaktadır. Kardiyopulmoner rehabilitasyon hastasının problem ve ihtiyaçlarına göre, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, iş-uğraşı terapisti, konsültan hekimlerden hizmet alınabilmektedir. Hastanemiz ekspire edilen gazların analiz edilerek egzersiz sırasında tüketilen VO2 ve üretilen CO2 miktarının hücresel düzeyde ölçülebildiği ve egzersiz sırasında kardiyak parametreler yanında ventilatuvar ve metabolik parametrelerinde ölçülüp değerlendirilebildiği kardiyopulmoner egzersiz testi cihazı   (Sensormedix Vmax.29) bulunmaktadır. Ünitemizde efor testi cihazı (Kardiosis), basit solunum fonksiyon testi cihazı (Spirolab), pulse oksimetri, solunum kasları kuvvetini direkt olarak ölçebilen maksimal inspiratuar basınç ve ekspiratuar basınç ölçüm cihazı, mekanik bisiklet, mekanik kol çarkı cihazları bulunmaktadır. 

Ünitede görevli hekimler tarafından bu cihazlar kullanılarak hastalarımıza başlangıç değerlendirmesi yapılmakta elde edilen sonuçlara göre her hastanın bireysel egzersiz kapasitesi ve riskleri saptanmakta bu verilerden yararlanarak her hastaya ayrı ayrı bireysel egzersiz reçetesi çizilmektedir. Çizilen egzersiz reçetesi yine bu sistemlerde uygulanarak hastalar egzersiz programına alınmaktadır.  Akciğer ve kalp hastalıkları rehabilitasyonu amacıyla kurulmuş olan ünitemizde kardiyopulmoner ve muskuloskeletal dekondüsyona sebep olan ve aerobik kapasiteyi düşürerek yaşam kalitesini bozan bütün diğer hastalık grupları da rehabilitasyon programına alınmaktadır. Ağırlıklı olarak yatan hastalara hizmet veren hastanemiz ünitesinde ayaktan başvurularda kabul edilmektedir.  Bir eğitim ve araştırma hastanesi olan kurumumuzda ileride Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi olacak asistanlara uzmanlık eğitimleri sırasında ünitede rotasyon ile teorik ve pratik eğitim verilmekte, asistan tezleri ve akademik araştırmalar yapılmaktadır. Diğer hastanelerden uzman hekim ve asistanlar kabul edilerek eğitim verilmektedir. 

Bu kapsamda “Kardiyopulmoner Rehabilitasyon“ eğitimi almak üzere hastanemizde FTR asistanlarına; FTR uzmanlık eğitimi sırasında 3 aylık teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Bunun yanında hastanemize mezuniyet sonrası eğitim almak üzere Kayseri Erciyes Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzman hekimler gelmiştir.

 

HASTA PORTFÖYÜ

Sıklıkla hizmet verdiğimiz hastalık grupları;

Serebrovasküler olaylar

Spinal Kord Yaralanmaları

Multiple skleroz (MS)

Amiyotrofik lateral skleroz (ALS)

Serebral Palsi, meningomiyolosel, muskuler distrofiler

Hipertansiyon

Hiperlipidemi

Myokard infarktüsü

By pass operasyonu sonrası

Anjiografi ve greftleme sonrası

Kardiyak ameliyatlar (By pass operasyonu, kalp transplantasyonu, Fallot tetralojisi)

Periferik damar hastalıkları

KOAH, Amfizem, Kronik bronşiektazi

Diabet

Metabolik sendrom

Obezite

Ankilozan spondilit, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, skleroderma ve romatolojik hastalıklar

 

2012 yılı itibariyle ünitemizde 1999 yılından itibaren hizmet alan hasta sayısı 10.000’in üzerindedir.  O dönemden itibaren 1690 adet kardiyopulmoner egzersiz testi, 3500 adet, solunum fonksiyon testi çekilmiş olup,  pulmoner ve kardiyak programlara alınan hasta sayısı 3000 civarındadır. Son üç yılda kardiyopulmoner ünitede değerlendirilmek üzere alınan hasta sayısı 2872 olup işlem sayısı 26772’dir. 2012 yılında üniteye değerlendirilmek üzere kabul edilen hasta sayısı 839 ve yapılan işlem sayısı 6885’dır.  

Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları