EMG Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.
ELEKTRODIAGNOZ (ENMG) ÜNİTESİ

Ünite Sorumlusu:

Doç. Dr. Güldal Funda YÜZER

Ünitede Çalışan Hekimler: 

 

Doç. Dr. Meltem DALYAN ARAS

Doç. Dr. Sibel DEMİR ÖZBUDAK

Doç. Dr. Elif YALÇIN 

Doç. Dr. Güldal NAKİPOĞLU YÜZER

Uzm. Dr. Zuhal ÖZİŞLER

Uzm. Dr. Özlem TAŞOĞLU

Uzm. Dr. Emin Kürsad UYGUNOL

Uzm. Dr.Neslihan Bilge METLİ

Uzm. Dr. Gökhan Tuna ÖZTÜRK

Uzm. Dr. Didem SEZGİN ÖZCAN


Ünitede Çalışan Hemşire: 

Dilek ÖZTÜRK

                Ünitemiz 1992 yılında kurulmuştur.Ünitemizde Medelec Medtronic marka Keypoint modeli 4c/4m cihazı ile hastalara hizmet verilmektedir. Elektrodiagnoz nöromusküler Hastalıkların tanısında kullanılır. Temel olarak kas ve periferik sinirlerde oluşan elektriksel aktiviteyi değerlendiren bir tanı yöntemidir. İğne EMG ve sinir ileti çalışması en sık kullanılan çalışmalardır. Sinir ileti çalışmasında motor veya duyusal bir uyarının bir sinir boyunca hangi hızla ilerlediği ölçülerek sinirlerin fizyolojik veya patofizyolojik durumlarını belirler. Sinir ileti çalışması mononöropati ve polinöropati tanı ve şiddetinin, lokalizasyonlarının, tutulan sinir lifi tiplerinin ( motor, duyusal veya her ikisi) ve patofizyolojik sürecin (aksonal veya demiyelinizasyon) belirlenmesinde önemli yer tutar. Motor duyu ve miks olmak üzere üç çeşit sinir iletim çalışması vardır. İğne EMG ise çizgili kastaki patoloji varlığında anormalliğin kas, periferik sinir, sinir kökü ya da pleksusa ait olduğunu, ayrıca lezyonun başlangıç zamanı (akut-kronik), aktivitesi (aktif-inaktif) ve şiddeti (parsiyel-total) hakkında bilgi verir.

ENMG ÜNİTEMİZDEN NASIL YARARLANILABİLİR?

                Polikliniğimizde muayene olup ENMG tetkiki uygun görülen hastalar üniteye yönlendirilirler. Hastalara 10-15 gün içerisinde randevu verilir. ENMG tetkiki yapıldıktan sonra raporu hemen düzenlenip hastaya verilir.

SIKLIKLA HİZMET VERDİĞİMİZ HASTALIK GRUPLARI 

Periferik sinir yaralanması

Brakial pleksus hasarı  

Lumbosakral pleksus hasarı

Üst ekstremite tuzak nöropatileri            

Karpal tünel sendromu

Kübital tünel sendromu

Torasik çıkış sendromu (TOS)

Alt ekstremite tuzak nöropatiler

Servikal radikülopati

Lomber radikülopati

Myopatil

Sinir kas kavşağı hastalıkları  

Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları