Ürodinami Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.ÜRODİNAMİ VE İŞEME FONKSİYON BOZUKLUKLARI REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

 

Ünite Sorumlusu:

Prof. Dr. Murat ERSÖZ

Ünitede Çalışan Hekimler:

Doç. Dr. Hakan TUNÇ

Doç. Dr. Kurtuluş KÖKLÜ

Doç. Dr. Ebru ALEMDAROĞLU

Uzm. Dr. Engin KOYUNCU

Uzm. Dr. Zuhal ÖZİŞLER


Ünitede Çalışan Personeller:

Sorumlu Hemşire: Emine ÜNLÜSAL

Sağlık Memuru: Metin ÇAKIR

Personel: Nuran GÜLER

 

                Ürodinamik inceleme ve işeme fonksiyon bozuklukları rehabilitasyon ünitemizde çeşitli nörolojik hastalıklara bağlı gelişen Nörojenik Mesane Disfonksiyonlarının (işeme fonksiyon bozukluğu) bilgisayarlı ürodinami sistemi kullanılarak değerlendirilmesi ve tedavisi yapılarak hastaların güvenli ve etkin idrar depolama ve boşaltması sağlanmakta kısa ve uzun dönemde hastaların mesane fonksiyonu izlenmektedir. Böylelikle bu tip hastalarda görülebilen ve yaşam süresini kısaltan böbrek yetmezliği tablosunun gelişmesi önlenmekte, hastaların yaşam kalitesine önemli katkı sağlanmaktadır.

              Hastanemiz Ürodinamik inceleme ve işeme fonksiyon bozuklukları rehabilitasyon ünitesi “Nörojenik Mesane” konusunda yetişmiş ve deneyimli ekibi ile hastalara bu alanda yirmi yılı aşkın süredir en iyi hizmeti vermektedir. Bu alanda ülkemizde en yoğun ve düzenli hasta kabul eden ve uluslararası bilimsel literatüre en çok katkı yapan laboratuvarlardan biridir.

 

NÖROJENİK MESANE DİSFONKSİYONU GÖRÜLEN VE ÜNİTEMİZDE TEDAVİSİ YAPILAN BAZI HASTALIKLAR:

 

1. Omurilik Hasarları (trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanması, omurilik tümörleri,

Enfeksiyonları, vb. sonucu gelişen)

2. Travmatik-Non-travmatik Beyin Hasarları (trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanması)

tümör, enfeksiyon yada beyin damarlarında tıkanıklık yada kanama sonucu gelişen…)

3. Meningomiyelosel

4. Serebral Palsi

5. Diğer Nörolojik Hastalıklar; (Parkinson, multipl skleroz, vb.)

 

ÜNİTEMİZDE YAPILAN BAZI İNCELEME VE UYGULAMALAR:

 

1. Nöroürolojik değerlendirme (Nöroürolojik öykü ve muayene)

2. Üroflovmetri

3. Sistometri

4. Sistometri + Üroflovmetri (Basınç akım çalışması)

5. Sistometri + EMG

6. Ürodinamik çalışma

7. Üretral kateter ile rezidüel idrar ölçümü

8. Taşınabilir Ultrason cihazı ile rezidüel idrar ölçümü

9. Üretral kateter takılması (Mesane sonda uygulaması)

10. Aralıklı kateterizasyon eğitimi

 

                   Ünitemizde MMS Solar Bilgisayarlı Ürodinami Sistemi ile sistometri, üroflovmetri, ve sistometri-üroflovmetri (Basınç akım çalışması) çalışmaları yapılmakta, taşınabilir ultrasonik hacim ölçüm cihazlarıyla çocuk ve erişkin hastaların mesane kapasiteleri ve işeme sonrası rezidüel (boşaltılamayan) idrar miktarları rahatsızlık oluşturmadan belirlenerek hastalarda idrar depolama ve boşaltma fonksiyonları değerlendirilmekte, tüm bu incelemelerle saptanan fonksiyon bozuklukları ilaçlar, davranışsal yöntemler (uygun sıvı rejimleri, zamanlı boşaltma teknikleri, vb.) ve gerekli olgularda uygun kateterizasyon yöntemleri önerilerek tedavi edilmekte ve hastalar periodik kontrollerle izlenmektedir.

                 Ürodinamik inceleme ve işeme fonksiyon bozuklukları rehabilitasyon ünitesine başvurmadan önce yapılan farklı incelemeler farklı ön hazırlık gerektirdiğinden ünite telefonla aranarak randevu tarihi ve ön hazırlıklarla ilgili bilgi alınmalıdır.Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları