Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

 

Ünite Sorumlusu:

Doç. Dr. Canan ÇULHA

Ünitede çalışan fizyoterapistler:

Elif SUNAR                                                  

Demet ERDOĞAN                                                 

Emel KERÇEK                                                

Rabia TARLABÖLEN KÖYLÜ              

Kamile UZUN                                    

Soneser BIYIK (İş-Uğraşı Ünitesi)

 

Ünitede çalışan çocuk gelişim uzmanı:

Gülcan Özkaya

                Hastanemiz pediatrik rehabilitasyon ünitesi ülkemizde çocuk hastalara yatarak rehabilitasyon hizmeti veren ilk merkezdir. Gazi Ek Binamızda yer alan 40 yataklı Pediatrik Rehabilitasyon Ünitemizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gereksinimi olan çocuk hastalarımız primer bakımı ile ilgili olan ebeveynleri ile birlikte yatarak tedavi edilmektedirler.

Konusunda deneyimli FTR uzman hekimi önderliğinde; yine konusunda deneyimli fizyoterapist, iş-uğraşı terapisti, çocuk gelişim uzmanı, psikolog, diyetisyen, konuşma terapisti, ortez-protez teknisyeni, hemşire, sosyal hizmet uzmanından oluşan ekip ile kaliteli ve özverili hizmet sunulmaktadır.

                Pediatrik Rehabilitasyon Ünitemizde bu zengin ekip elemanları birlikte çeşitli hizmet ünitelerini ve cihazları (elektroterapi-hidroterapi-mekanoterapi bölümü,egzersiz salonu, EMG ünitesi, ortez-protez ünitesi, ürödinami ünitesi,el rehabilitasyonu ünitesi, kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesi, izokinetik test ve egzersiz ünitesi,konuşma bozuklukları ünitesi, yutma terapisi ünitesi, psikoterapi ünitesi,kemik dansitometri ünitesi) kullanarak kas-iskelet sisteminin klinik ve fonksiyonel değerlendirmelerini, motor ve duyusal fonksiyonların, bilişsel, davranışsal, dil ve lisan fonksiyonlarının, ürolojik fonksiyonların, kardiyopulmoner fonksiyonların değerlendirilmesini, tedavisini ve rehabilitasyonunu yapmaktadırlar.

                Hastalarımıza refakat eden ebeveynlere evlerinde de devam etmeleri gereken yatak-oturma-beslenme pozisyonu, ortez kullanımı, egzersiz programları öğretilerek rehabilitasyon sürecine aktif katılımları sağlanmaktadır.

                Pediatrik Rehabilitasyon Ünitemizde hizmet sunduğumuz hastalık grupları aşağıda yer almaktadır:

                 1.Serebral Palsi

                 2.Omurilik Yaralanmaları

                 3.Travmatik –Anoksik Beyin Hasarı

                 4.Kas Hastalıkları

                 5.Periferik Sinir Lezyonları

                 6.Çeşitli Ekstremite Kırıkları

                 7.Meningomyelosel-Hidrosefali

                  8.Multipl Skleroz

                  9.Diğer ( Elektrik çarpmaları, skolyoz,juvenil artritler…………)

 

              Pediatrik Rehabilitasyon Ünitemizde 2014 yılı Ocak-Haziran aylarında yatırılarak rehabilite edilen hasta sayımız 175 olup hastalık gruplarına göre dağılımı şu şekildedir:

                  1.Serebral Palsi 130    

                  2.Omurilik Yaralanmaları 15

                  3.Travmatik Beyin Hasarı 9

                  4.Spina Bifida 4

                  5.Hemipleji 2

                  6.Hidrosefali 2

                  7.Diğer 13

                 

 

             Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesine Yatış nasıl olmaktadır? Ana binamız-Gazi Ek Binamız polikliniklerine bizzat kendileri yada epikriz yolu ile başvuran hastalar poliklinik uzman doktoru tarafından değerlendirildikten sonra yatış sırası verilmektedir. 


Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları