Randevu Nasıl Alınır

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.1)Poliklinik Muayene Randevusu
   -Hastanemiz web sayfasından MHRS Linki Kullanılarak
   -Telefon İle 182 Nolu Hat (MHRS) Üzerinden

2)Radyolojik Tetkik Randevusu (mr v.b)
   -Tetkik İstemi Yapıldıktan Sonra İlgili Birim Sekretaryasından
Doğrudan Müracaat İle
 3)Emg Randevusu
   -İlgili Birim Sekretaryasından Doğrudan Müracaat İle

4)İzokinetik, Kardiyopulmoner, SFT(Solunum Fonksiyon Testi),
 Ürodinami, İş Uğraşı, Konuşma Terapisi İçin Tetkik İstem Sonrası
 İlgili Birime Doğrudan Müracaat ile.

5)Diş Polikliniği İşlemleri İçin Diş Hekiminin Kendisi Tarafından
 Muayene Sonrası İlgili İşlem Randevusu Verilmektedir.

Hasta Rehberi
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları