Nörojenik Dil ve Konuşma Bozuklukları Rehabilitasyon Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Nörojenik Dil ve Konuşma Bozuklukları Rehabilitasyon Ünitesi

Ünite Sorumlusu

 

Ünitede Çalışan Hekimler

Uzm. Dr. Engin Koyuncu

Ünitede Çalışan  Konuşma Terapistleri

Psk. Nermin ALTINOK

Psk.  Duygu EKİNCİ ÇALLI

 

Dil  (lisan):  İnsanlar arası iletişimin sembollerle anlatım şeklidir. Dil; konuşma, anlama, tekrarlama, okuma ve yazma fonksiyonlarından oluşur. Konuşma dil fonksiyonlarından biridir, dilin sözle ifade biçimi yani seslerin fiziksel üretimidir. Nörolojik hastalıklar sonucunda konuşma bozuklukları dışında anlama, ifade etme, okuma,  yazma, tekrarlama fonksiyonları da bozulabilmektedir. Hastada bazen akıcı anlaşılmaz, anlamsız konuşma olabildiği gibi bazen de tutuk ve sadece kelime köklerinden ibaret konuşma gözlenebilir.

Ünitemizde özellikle inme, multiple skleroz, serebral palsi ve travmatik beyin yaralanmalı hastalıklar başta olmak üzere nörolojik hastalıklara bağlı olarak gelişen dil fonksiyonları ve konuşma bozukluklarının ayırıcı tanısı yapılmakta ve bozukluğun tipine  göre rehabilitasyon programı belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Konuşma rehabilitasyon ünitesi hastanemiz açıldığından beri hizmet veren en eski ünitelerden biridir ve alanında deneyimli bir ekiple hizmet vermektedir. Dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu ile hastanın ailesi/yakınları ve rehabilitasyon ekibi ile iletişiminin sağlanması hem rehabilitasyonun başarısını artırmakta hem de hastanın aktif sosyal yaşama dönmesinde olumlu katkı sağlamaktadır.

 

 

  

Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları