Merkezi (Biyokimya-Mikrobiyoloji) Laboratuvar

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Hastanemiz tıbbi biyokimya laboratuvarı;hastalarımızda sağlığın değerlendirilmesi,hastalıkların önlenmesi,tanısı,takibi,tedavinin izlenmesi ve prognoz öngörüsü amacı ile insana ait biyolojik numunelerin(kan,vücut sıvıları,idrar ve gaita )biyokimyasal tetkiklerin incelendiği,sonuçların raporlandığı,gerektiğinde yorumlandığı ve ileri incelemeler için önerileri de içeren hizmetlerin sunulduğu kapsamlı hizmet laboratuvarı olarak 24 saat hizmet vermektedir

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Kan Alma Ünitesi bir mikrobiyoloji uzmanı ve teknisyen ekibi ile 24 saat hizmet vermektedir.Mikrobiyoloji Laboratuvarında kültür, antibiyogram , mikroskobik incelemeler ,serolojik  testler yapılmaktadır. Ayrıca hastanemiz 07.01.2015 tarihinden itibaren Transfüzyon Merkezi Ruhsatı almış olup KanTransfüzyon Merkezi olarak  çalışmaya başlamıştır.

Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları