Bilişsel Rehabilitasyon Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.BİLİŞSEL REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

 

 

Bilişsel Rehabilitasyon = Kognitif Rehabilitasyon ( BR ) ; kişinin bozulan ya da çeşitli etkenlerle gerileyen bilişsel yetilerini belirleyerek, ihtiyacına göre zihin faaliyetlerini arttırmaya yönelik, bilişsel işlevleri geliştirici egzersizlere, ilaçlara ve çok fonksiyonlu cihazlara dayanan zihin geliştirme programıdır. BR; öncelikli olarak temel bilgi işleme becerilerini geliştirmekle birlikte, yeti kaybının azaltılması, toplumsal ve mesleki işlevselliğin arttırılması, bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve bağımsız bir birey olarak yaşamalarını amaçlar. Bu yöntem ile düzenli egzersizler yapılarak, dikkat, odaklanma, hafıza, görsel zeka, soyutlama, problem çözme, planlama ve kavramsal yetilerin düzeltilmesi ya da bu alanlardaki hasarların telafisine yönelik taktikler geliştirilebilmektedir. Günümüzde Kognitif Rehabilitasyon programları için, bilgisayar yazılımları mevcuttur. Birçok nörolojik hastalıkta ( inme, MS, Parkinson hastalığı gibi), travmatik beyin hasarı geçiren kişilerde ve serebral palsili çocuklarda bilişsel bozukluklar ortaya çıkar ve bu durum kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler. Son yıllarda yapılan çalışmalarda etiyolojisi ne olursa olsun, organik ve fonksiyonel bilişsel bozukluğu olan hastaların bu programlardan yararlandığı, bilişsel işlevlerinde belirgin düzelme olduğu görülmektedir. Bu egzersizlerin, bilişsel fonksiyonlarda düzelme ( günlük yaşama uyum sağlamak ) meydana gelene kadar uygulanabileceği, uygun medikal tedavinin eklenebileceği ve bilinen bir yanetkisinin olmadığı, aksine uygulanan konvansiyonel fizyoterapinin etkinliğini de arttırdığı bilinmektedir.

Bu bilgiler ışığında, BR programlarının özellikle travmatik beyin hasarı ve inme geçiren hastalara , konvansiyonel fizyoterapi ile eş zamanlı olarak uygulanmasının hasta iyileşmesi için yararlı olacağı düşünülmektedir. Üçüncü basamak fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren hastanemizde, hasta profilimiz de değerlendirildiğinde, yatarak tedavi alan hastalarımızın böyle bir programa ihtiyaç duydukları görülmüştür. Ayrıca hasta ve hasta yakınlarından, günlük yaşama uyumu arttıracak çözüm arayışlarında olduklarına dair geri bildirimler de alınmaktadır. Bu kapsamda, hastanemizde ‘’Dikkat ve Konsantrasyon, Hafıza, Yürütücü İşlevler, Kavramlaştırma ve Görsel Mekansal Algı’’ başlıkları altında farklı  zihinsel egzersizler içeren, hastalara göre seviyeleri  belirlenebilen, Türk kültürüne uygun Türkçe olarak hazırlanmış kişiye özel kognitif rehabilitasyon seanslarının uygulandığı ‘’Bilişsel Rehabilitasyon Ünitesi’’ kurulmuş ve hasta takibine başlanmıştır. Bu ünitede programa uygun olan hastalar değerlendirilerek, bilişsel egzersizler uygulanmakta ve sonrasında hasta takibe alınmaktadır. Hasta yakınları da, bilişsel rehabilitasyon hakkında bilgilendirilmekte ve programa dahil olmaları sağlanmaktadır.Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları