İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.    ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI

  • İSG konusunda alınan her türlü önleme uyunuz.
  • İşyerinde İSG açısından kendinizin ve diğer çalışanların sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalınması halinde, iş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep ediniz.
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan İSG eğitimlerine katılınız ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uyunuz.
  • Size sağlanan KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI doğru kullanınız.
  • Sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uyunuz.
  • Uygulamada karşılaştığınız güçlükler hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna bildirim yapınız.
  • İşyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanınız.
  • İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardığınız herhangi bir durumla karşılaştığınızda veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüğünüzde, İSG Kurul Sekreteryasına derhal haber veriniz,

 

 

                                             

Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları