İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.   

 

                                             

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

6331 Sayılı Kanunun; MADDE 4-1(ç) bendinde, İSGB: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir.

AMACIMIZ:

 İş Güvenliği, Tesis Güvenliği ve Çalışanların Sağlığına yönelik olarak koruyucu ve önleyici faaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanması çalışmalarını yönlendirmek, bu çalışma ve uygulamaların yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları