Seksüel Ve Reprodüktif Rehabilitasyon Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.SEKSÜEL VE REPRODÜKTİF REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

 

Ünite Sorumlusu

 

Uzm Dr. Engin KOYUNCU

 

Seksüel ve Reprodüktif  Rehabilitasyon Ünitemizde; omurilik yaralanması, multiple skleroz ve inme gibi çeşitli nörolojik hastalıklara bağlı seksüel ve reprodüktif disfonksiyon gelişen hastaların değerlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve tedavisi yapılmaktadır. Böylelikle, hastaların çoğu zaman sormaya çekindikleri sorulara cevap verilmekte, hastalar tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmekte, tedaviler gerek kliniğimizde gerekse de üroloji, jinekoloji gibi kliniklerde konsültasyon yoluyla yapılmakta ve yaşam kalitesine katkı sağlanmaktadır. 

Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları