Dahiliye Polikliniği

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Hastanemiz iç hastalıkları polikliniğinde dahili hastalıklar açısından muayene ve tetkik yapılmakta, hastaların tedavileri düzenlenmekte ve takipleri yapılmaktadır.

Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları